Ferry Hubner is aangesloten bij verschillende erkende beroepsverenigingen, waardoor u meestal uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. Bovendien stelt iedere beroepsvereniging hoge kwaliteitseisen aan de toelating/acceptatie van haar leden waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden.
Daarnaast eisen de zorgverzekeraars een AGB- en SRBAG-registratie.

De praktijk Hubner Natuurlijk is bij de volgende beroepsverenigingen aangesloten:

De NFG | Registratienummer: 4808117566

de NFGDe Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in de psychosociale zorg. De NFG heeft meer dan 1000 leden, waaronder psychologen, counselors en coaches, maar ook pedagogen, maatschappelijk werkers en andere zorgprofessionals.
Klik hier voor een overzicht van aangesloten zorgverzekeraars (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)

NBCG Yi | Registratienummer: 0131

NBGG YiNederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen “Yi” (NBCG Yi) is een beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van therapeuten werkzaam binnen de Traditionele Chinese Geneeswijze, in het bijzonder van therapeuten die hun opleiding in China zelf hebben gedaan. NBCG Yi houdt zich niet alleen bezig met onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappijen  voor haar leden, maar ook met de vertegenwoordiging van leden en hun patiënten.
Klik hier voor een overzicht van aangesloten zorgverzekeraars (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)

SRBAG | Registratienummer: 501193

SRBAGDe Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg  (SRBAG) is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide artsen en therapeuten in de complementaire of alternatieve zorgsector.Wanneer u als consument een behandelaar raadpleegt die in het SRBAG-register is opgenomen, kunt u  erop rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt. De SRBAG hanteert strikte toelatingsvoorwaarden en stelt kwaliteitseisen op het gebied van scholing, praktijkvoering en zorgvuldig handelen.

STIPEZO | Registratiecode: P20130163A

StipezoDe Stichting Pedicure in de Zorg (Stipezo) is een brancheorganisatie voor professionals in de voetzorg en is per 1 januari 2013 door alle zorgverzekeraars erkend.

AGB registratie | AGB-code Ferry Hubner: 90-047839  | AGB-code praktijk Hubner Natuurlijk: 90-56412

imagesAlgemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Het doel van AGB is een eenduidige en uniforme registratie van zorgaanbiedergegevens te kunnen bieden aan partijen binnen de zorg.

Alle bovengenoemde verplichte registratienummers en AGB-/SBRAG-codes worden op uw factuur vermeld.