behandelmethoden Ferry HubnerIn de praktijk worden verschillende behandelmethoden toegepast. Op deze pagina vindt u uitleg over deze behandelmethoden. Deze lijst wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Wat is integratieve geneeskunde?
Integratieve geneeskunde houdt in het integraal en gecombineerd toepassen van verschillende  disciplines uit de reguliere en complementaire geneeskunde.

Wat is complementaire geneeskunde?
De complementaire geneeskunde gaat uit van de volgende principes:

  • De biochemische individualiteit beschrijft het belang van individuele variaties in de metabolische functie die bepaald worden door verschillen in  genetische- en omgevingsfactoren.
  • Patiëntgerichte zorg i.p.v. ziektegerichte zorg. Dit wil zeggen dat de patiënt centraal staat en niet het symptoom of de ziekte.
  • De dynamische balans van interne en externe factoren.
  • Alles staat als een web met elkaar in verbinding en dient te functioneren als een goed ingespeeld orkest. We weten nu bijvoorbeeld dat immunologische disfuncties invloed hebben op hart- en vaataandoeningen, voedingsdisbalansen kunnen hormonale verstoringen veroorzaken en blootstelling aan giftige stoffen en zware metalen in het milieu kunnen neurologische syndromen zoals Parkinson tot gevolg hebben.
  • Gezondheid en vitaliteit hebben als doel om zo lang mogelijk onafhankelijk en gelukkig door het leven te gaan.

Complementaire geneeskunde is verankerd in het onderzoek naar klinische disbalansen, die aan de basis staan van ziekte en slechte gezondheid. De disbalansen worden veroorzaakt door input uit de leefomgeving zoals slechte voeding, gebrek aan nutriënten (inclusief lucht en drinkwater), gebrek aan lichaamsbeweging en trauma (lichamelijk en/of psychisch).

De fundamentele fysiologische processen, zoals communicatie zowel binnen als buiten de cel, bio-energetica, transformatie van voeding naar energie, herstel, onderhoud van de structurele integriteit van cel naar het niveau van het lichaam, detoxificatie/verwijdering van afvalstoffen, bescherming en verdediging, transport en circulatie, zijn belangrijk om een goede gezondheid in stand te houden.